Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

คาดตลาดอาคารสำนักงานเอเชียแปซิฟิกรับอานิสงค์การขยายตัวของธุรกิจเทคโลโลยีและผลิตภัณฑ์ยา


​​​รายงานจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล ซึ่งศึกษาตลาดอาคารสำนักงานใน 17 เมืองสำคัญของเอเชียแปซิฟิก ระบุว่า ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่าในเมืองส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ดีในปีนี้ โดยเฉพาะย่านศูนย์กลางธุรกิจในเมลเบอร์น ซิดนีย์ บังกาลอร์ และกรุงเทพฯ ส่วนภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มมากที่สุดในปี 2560 นี้ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทยา กลุ่มบริการทางวิชาชีพ และกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะสองกลุ่มแรก

 

นายเจรามี เชลดอน กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจบริการด้านอาคารสำนักงาน เจแอลแอล ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า  "โดยภาพรวม ปัจจัยที่ทำให้ความต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานในเอเชียแปซิฟิกขยายตัว ส่วนใหญ่มาจากบริษัทภายในประเทศ ซึ่งต้องการเปิดออฟฟิศหรือขยายออฟฟิศในย่านศูนย์กลางธุรกิจ และการเติบโตของภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ยา"

 

มีรายงานว่า 70% ของบริษัทชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยี เลือกสิงคโปร์เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในจำนวนนี้มี 57% เปิดสำนักงานในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ทั้งนี้ ภาคธุรกิจเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลสิงคโปร์ ดังจะเห็นได้จากแคมเปญ Smart Nation ที่รัฐบาลสิงคโปร์ริเริ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี 2557

 

เมลเบอร์นเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นทำเลที่ตั้งยอดนิยมของบริษัทกลุ่มเทคโนโลยี โดยมากกว่า 20% ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลีย มีสำนักงานในเมลเบอร์น และบริษัทชั้นนำจากซิลิคอน วัลเลย์หลายบริษัท มีสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งอยู่ที่เมลเบอร์น

 

สำหรับกรุงเทพฯ กลุ่มบริษัทด้านอีคอมเมอร์ส คอลล์เซ็นเตอร์ และไอทีมีการเปิดตัวและขยายกิจการอย่างคึกคัก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นแหล่งสำคัญของดีมานด์ในตลาดอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ ต่อไปในปีนี้

 

อุตสาหกรรมยาเป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่มีแนวโน้มใช้พื้นที่สำนักงานมากขึ้น โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 บีโอไอของไทยได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปีสำหรับบริษัทผลิตภัณฑ์ยา ในความพยายามส่งเสริมศักยภาพของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ (Medical Hub) ของภูมิภาค ส่วนที่ฟิลิปปินส์ อาคารวันเวิลด์เพลสในเขตโบโนฟาซิโอของกรุงมะนิลา มีบริษัทยาและบริษัทเวชภัณฑ์เช่าพื้นที่สำนักงานรายละ 1,000 ตารางเมตร สำหรับสิงคโปร์ บริษัทยายักษ์ใหญ่รายหนึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการเจรจาเช่าระยะ 15 ปีในเขตนิคมธุรกิจวันนอร์ธ เพื่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา

 

มีการคาดการณ์ว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ยาทั่วโลกจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 การที่เอเชียแปซิฟิกมีการขยายตัวของจำนวนประชากรสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทำให้ภูมิภาคนี้จะกลายเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสุขภาพ ซึ่งจะดึงดูดให้บริษัทยาเข้ามาและขยายตัวในภูมิภาคนี้มากขึ้น

 

แนวโน้มสำหรับปี 2560

 

ในระยะ 12 เดือนข้างหน้า เจแอลแอลคาดว่า ในบรรดาตลาดอาคารสำนักงานของ 17 เมืองในเอเชียแปซิฟิกที่เจแอลแอลศึกษา มี 13 เมืองที่มีแนวโน้มว่าค่าเช่าจะปรับเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่เปลี่ยนแปลง การขยายตัวของภาคธุรกิจต่างๆ และการที่อาคารสำนักงานทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะสร้างเสร็จใหม่มีคุณภาพมากขึ้น คาดว่าจะเป็นมีส่วนในการทำให้ค่าเช่าในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้น

 

เมืองที่คาดวาค่าเช่าสำนักงานจะปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ โอ๊คแลนด์ เมลเบอร์น โอซากา บังกาลอร์ กรุงเทพฯ มุมไบ ซิดนีย์ และเดลี

เมืองที่คาดวาค่าเช่าสำนักงานจะไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ นครโฮจิมินห์ ฮ่องกง มะนิลา โซล และโตเกียว

เมืองที่ค่าเช่าสำนักงานมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ได้แก่ ปักกิ่ง จาการ์ตา เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์