Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

​คนไทยเช่าคอนโดในย่านศูนย์กลางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

คาดว่าจำนวนผู้เช่าชาวไทย มีสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนผู้เช่าทั้งหมดสำหรับคอนโดในย่านศูนย์กลางธุรกิจ


ในขณะที่ชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักอาศัยในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นกลุ่มผู้เช่าหลักสำหรับคอนโดให้เช่าในย่านศูนย์กลางธุรกิจ แต่พบว่า ฐานผู้เช่าชาวไทยเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงกำลังการใช้จ่ายของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้น และปัญหาการจราจรที่ผลักดันให้คนกรุงเทพฯ ต้องการที่พักใกล้ที่ทำงานมากขึ้น ตามการรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล

นายบัณฑูร ดำรงรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจที่พักอาศัย เจแอลแอล กล่าวว่า “มีชาวไทยจำนวนมากที่เช่าคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ แต่ส่วนใหญ่เป็นการเช่าคอนโดตามแนวรถไฟฟ้าในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งมีค่าเช่าถูกกว่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับคอนโดในย่านศูนย์กลางธุรกิจ อย่างไรก็ดี พบว่าขณะนี้ เริ่มมีคนไทยเข้ามาเช่าคอนโดในย่านศูนย์กลางเพิ่มมากขึ้น”

เจแอลแอลประเมินว่า ในขณะนี้ จำนวนผู้เช่าชาวไทย มีสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนผู้เช่าทั้งหมดสำหรับคอนโดในย่านศูนย์กลางธุรกิจ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ หน้าซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 5 โดยส่วนใหญ่เป็นการเช่ายูนิตขนาดเล็กแบบสตูดิโอพร้อมเฟอร์นิเจอร์ มีค่าเช่าอยู่ระหว่าง 20,000-25,000 บาทต่อเดือน

“ในอดีต การเช่าคอนโดหรืออพาร์ทเม้นท์ห้องเล็กๆ ที่มีค่าเช่ามากกว่า 20,000 บาท อาจนับเป็นเรื่องของความหรูหราฟุ่มเฟือยสำหรับคนไทย แต่ในปัจจุบัน คนไทยที่เป็นพนักงานบริษัทยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้อยู่ในที่พักที่อยู่ใกล้ที่ทำงานมากขึ้น แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นของพนักงานคนไทยที่ทำงานในกรุงเทพฯ และขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงการที่กรุงเทพฯ ยังคงไม่มีโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูงครอบคลุมมากเพียงพอในการรองรับประชากรที่อาศัยอยู่ในย่านชานเมืองแต่มีที่ทำงานในย่านศูนย์กลางธุรกิจ” นายบัณฑูรกล่าว

นอกจากยูนิตขนาดเล็กแล้ว ยังมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่เช่ายูนิตขนาดใหญ่ที่มีค่าเช่ารายเดือนระหว่าง 200,000-300,000 บาทด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เหตุผลของการเช่ามีหลากหลาย โดยส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ต้องการที่พักอาศัยชั่วคราว ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ เจแอลแอลได้เป็นตัวแทนในการปล่อยเช่าคอนโดขนาดสามห้องนอนในโครงการระดับท็อปเอ็นด์ให้กับผู้เช่าที่เป็นครอบครัวชาวไทย ในอัตราค่าเช่า 300,000 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้เช่ารายนี้กำลังอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อาศัยอยู่เดิม

มีผู้เช่าคนไทยอีกจำนวนหนึ่งที่เช่ายูนิตใหญ่เพื่อทดลองอยู่ก่อนตัวสินใจซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่า คอนโดที่ตนเองสนใจซื้อเป็นยูนิตหรือโครงการที่ตนเองจะชอบจริง

นายบัณฑูรกล่าวว่า “โดยทั่วไป สัญญาการเช่าคอนโดจะมีอายุขั้นต่ำ 1 ปี ซึ่งหมายความว่า การทดลองอยู่ดังกล่าว อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ 2.4-3.6 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ผู้เช่ากลุ่มนี้ยินดีที่จะจ่าย เพื่อป้องกันกรณีที่ต้องมาค้นพบภายหลังว่า คอนโดที่ตนลงทุนซื้อไปในราคามากกว่า 100 ล้านบาทไม่ได้เป็นยูนิตหรือโครงการอยู่แล้วรู้สึกดีตามที่คาดหวังไว้ หรือตนเองไม่ได้ชอบการใช้ชีวิตในคอนโดจริงๆ”

ในขณะที่คอนโดมิเนียมในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ยังคงมีราคาขายปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ค่าเช่าไม่ได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นมากนักเนื่องจากการแข่งขันในตลาดคอนโดให้เช่าทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณซัพพลายใหม่ที่ทยอยสร้างเสร็จและถูกปล่อยเช่าออกมามากขึ้น ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่เห็นคนไทยจำนวนมากขึ้นที่หันมาเช่าคอนโดในย่านศูนย์กลางธุรกิจเพิ่มขึ้น