Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ค่าเช่าออฟฟิศปรับเพิ่มมากสุดในอาเซียน

รายงานค่าเช่าในตลาดอาคารสำนักงานของกลุ่มประเทศอาเซียนไตรมาสสุดท้ายปี 58


ในไตรมาสสุดท้ายของที่ผ่านมา ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในหัวเมืองส่วนใหญ่ของอาเซียนได้ปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก ตามการรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล (โจนส์ แลง ลาซาลล์)

ข้อมูลจาก IMA Asia (www.imaasia.com) ระบุว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศ (สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรวม 4.1% ลดลงจาก 5.8% ในปี 2555 และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในอัตราระหว่าง 4.5%-5.3% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

เจแอลแอลคาดว่า การอ่อนตัวของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และภาคธุรกิจพลังงานจะยังคงส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของมาเลเซียและอินโดนีเซีย และส่งผลต่อเนื่องถึงตลาดอาคารสำนักงานในเมืองหลวง โดยในไตรมาสที่ผ่านมา กัวลาลัมเปอร์ค่าเช่าลดลง 1.6% ขณะที่จาการ์ต้าลดลง 1.9% 

ที่เวียดนาม กรุงฮานอยมีค่าเช่าลดลง 1.5% ในไตรมาสที่ผ่าน เนื่องจากเจ้าของอาคารลดค่าเช่าลงจากการแข่งขันสูง ในขณะที่นครโฮจิมินห์มีค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นเพียง 0.6%

ที่สิงคโปร์ ค่าเช่ายังคงปรับตัวลดลงแต่ไม่แรงเท่ากับช่วงไตมาสก่อนๆ หน้า เนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยในไตรมาสที่ผ่านมา ค่าเช่าลดลง 1.4% แต่แม้ค่าเช่าจะปรับลดลง สิงคโปร์ยังคงติดอันดับตลาดอาคารสำนักงานที่มีค่าเช่าแพงที่สุดเป็นอันดับ 5 จาก 27 เมืองในเอเชียแปซิฟิกที่เจแอลแอลสำรวจ อย่างไรก็ดี เจแอลแอลเชื่อว่าตลาดอาคารสำนักงานของสิงคโปร์จะยังไม่ฟื้นตัวในเร็วๆ นี้ เนื่องจากจะมีอาคารสำนักงานสร้างเสร็จเพิ่มอีกมากในช่วงปีนี้ถึงปีหน้า ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังอ่อนตัวและอัตราการจ้างงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ดังนั้น คาดว่าเจ้าของอาคารจะตัดราคาค่าเช่าเพื่อแย่งชิงผู้เช่า

ค่าเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ผ่าน ปรับเพิ่มขึ้น 2.6% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ในอาเซียนด้วยกัน สาเหตุสำคัญมาจากการที่ตลาดอาคารสำนักงานเกรดเอมีพื้นที่ว่างเหลือเช่าต่ำ  อย่างไรก็ดี จากการที่จะมีอาคารสำนักงานสร้างเสร็จใหม่เพิ่มค่อนข้างมากนอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ อาจจะส่งผลให้ค่าเช่าปรับขึ้นต่อไปได้อีกไม่มากในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

แม้ค่าเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ จะปรับสูงขึ้นติดต่อกันในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ยังคงมีราคาถูก เมื่อเทียบกันในกลุ่ม 27 เมืองของเอเชียแปซิฟิกในการสำรวจของเจแอลแอล โดยค่าเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ อยู่ในอันดับที่ 20 

ค่าเช่าในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.9% ในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากมีการขยายตัวของทั้งดีมานด์และซัพพลาย นอกจากนี้ จากการที่ค่าเช่าสำนักงานในมะนิลาไม่สูง โดยอยู่ในอันดับที่ 18 จาก 27 เมืองของเอเชียแปซิฟิกในการสำรวจของเจแอลแอล ทำให้ตลาดอาคารสำนักงานของมะนิลามีความสามารถในการแข่งขันสูงในฐานะตลาด Offshoring และ Outsourcing

ส่วนมูลค่าสินทรัพย์ของอาคารสำนักงานในอาเซียนโดยทั่วไปมีการปรับตัวลงเช่นเดียวกับค่าเช่า ยกเว้นกรุงเทพฯ ที่อาคารสำนักงานมีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจากมูลค่าที่ดินปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับนักลงทุนให้ความสนใจสูงในการซื้ออาคารสำนักงาน ในขณะที่อาคารสำนักงานที่เสนอขายมีน้อยมาก ทำให้ราคาสูง