Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

กรุงเทพฯ

เจแอลแอลประเทศไทยได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากผลการสำรวจของยูโรมันนีประจำปี 58

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ห้า


เจแอลแอลได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมอันดับหนึ่งของประเทศไทย จากการประกาศผลการสำรวจความคิดเห็นคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์โดยยูโรมันนีประจำปี 2558 (Euromoney Real Estate Survey 2015)

ในการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ยูมันนีได้เชิญชวนให้ตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา ผู้พัฒนาโครงการ ผู้บริหารจัดการการลงทุน ธนาคาร และบริษัท/องค์กรต่างๆ ที่เช่า/ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ให้เข้าร่วมการสำรวจด้วยการให้คะแนนแก่บริษัทที่ดีที่สุดในสายธุรกิจการให้บริการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปีนี้ นับเป็นปีที่ห้าติดต่อกันที่เจแอลแอลได้รับคะแนนโหวตสูงสุดให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่บริษัทได้รับการยกย่องอย่างต่อเนื่องจากวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย

เจแอลแอลเริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี 2533 ปัจจุบัน เป็นบริษัทระหว่างประเทศผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯ ภูเก็ตและพัทยา มีพนักงานกว่า 1,000 คน และมีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 5 ล้านตารางเมตร

ดาวน์โหลดวิดีโอ​