Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ข่าว

 

 

บริษัทกลุ่มเทคโนโลยีและอีคอมเมอร์สเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ คึกคัก/thailand/th-th/news/166/บริษัทกลุ่มเทคโนโลยีและอีคอมเมอร์สเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ-คึกคักบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีและอีคอมเมอร์สเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ คึกคักเน้นให้ความสำคัญกับอาคารที่มีคุณภาพสูงในทำเลสะดวกสำหรับพนักงานกรุงเทพฯ2017-09-27T05:00:00Z

ข่าวล่าสุด

 

 

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

วินัย ใจทน

ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

02 624 6540

winai.jaiton@ap.jll.com