Skip Ribbon Commands
Skip to main content

วัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับการยกย่อง

คุณ ค่าของเราเป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนของเรา แสดงถึงพันธะสัญญาที่เรามีต่อลูกค้า และกำหนดแนวทางสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ เราคาดหวังให้พนักงานของเราจะยึดถือหลักการเหล่านี้

บริการลูกค้า – เราวัดความสำเร็จของเราในฐานะที่เป็นบริษัทด้วยคุณค่าที่เราสร้างสรรค์ให้กับลูกค้าของเรา

สนับสนุนบุคลากร - พนักงานของเราเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของเรา

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำ - เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดในทุกสิ่งที่เราทำ และในทุกๆ ที่ที่เราให้บริการ

คุณค่าเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากความยึดมั่นของเราในจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ และการทำงานเป็นทีม

เรา ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสมดุลที่เหมาะสมในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เราจัดทำโครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์สำหรับพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเรามุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน และขณะที่เราให้รางวัลต่อความร่วมมือระหว่างกัน เรายังเปิดช่องว่างให้กับความสำเร็จส่วนบุคคล ซึ่งมีการยกย่องพนักงานอยู่เสมอตามความเหมาะสม

วัฒนธรรมที่โดดเด่นของเราได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญในวงการและพันธมิตรของเรา ต่อไปนี้ คือตัวอย่างการยกย่องที่เราได้รับ

  • บริษัทผู้ให้บริการและบริหารการลงทุนด้านอสังหาริม ทรัพย์เพียงรายเดียวที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน "400 บริษัทระดับยักษ์ใหญ่ที่ดีที่สุด" จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ตลอด 3 ปีติดต่อกัน
  • • หนึ่งใน "100 พลเมืองระดับองค์กรที่ดีที่สุด" ในสหรัฐอเมริกาโดยนิตยสาร CRO
  • • หนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในหลายๆ เมืองทั่วโลก รวมถึงชิคาโก ซานฟรานซิสโก ลอนดอน ไอร์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง

 รายการ รางวัลที่เราได้รับบางส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงบันทึกแห่งความสำเร็จของเรา และพันธะสัญญาในการส่งเสริมให้เกิดการให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งรางวัล ยกย่อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความทุ่มเทของบริษัทฯ ด้าน ความหลากหลาย, สิ่งแวดล้อม, หลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล และ การทำเพื่อชุมชนในท้องถิ่นในเว็บไซต์ ความรับผิดชอบต่อสังคม.