Skip Ribbon Commands
Skip to main content

วัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับการยกย่อง

การ เข้าร่วมงานกับโจนส์ แลง ลาซาลล์ หมายถึงการเข้าร่วมงานกับบริษัทบริหารจัดการการลงทุนและให้บริการด้าน อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดรายหนึ่งของโลก การให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทแก่ลูกค้าในกว่า 700 เมือง ทำให้เราเป็นผู้ขับเคลื่อนคุณค่าที่แท้จริงในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง งานที่พนักงานของเราทำ ความคิดที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้น และกลยุทธ์ที่พวกเขานำไปใช้ ล้วนมีผลอย่างมากและยาวนานต่อแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของโลก

เราให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและแผนการพัฒนาบุคคลากร ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพและการเป็นที่ปรึกษาที่วางใจได้เพื่อ สามารถนำเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเก่าหรือพนักงานใหม่ ล้วนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคำชี้แนะอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการสนับสนุนจากหัวหน้าสายงานเป็นประจำ นอกเหนือจากการได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในทุก แง่มุมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะของบริษัทระดับโลกที่มุ่งมั่นในการเติบโต เราเสนอโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้ร่วมเติบโตไปกับเรา และเราจะช่วยคุณกำหนดอนาคตและเส้นทางในสายอาชีพ