Skip Ribbon Commands
Skip to main content

รางวัล

Thailand Property Awards 2013

• ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด
• บริษัทบริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด (กรุงเทพฯ)
• บริษัทบริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด (รีสอร์ท)
• บริษัทตัวแทนซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงธุรกิจที่ดีที่สุด
• รางวัลการปิดรายการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด

ผลการสำรวจความเห็นวงการอสังหาริมทรัพย์โดยยูโรมันนี (Euromoney Real Estate Surveys) ประจำปี 2556 สำหรับประเทศไทย

• บริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวม
• บริษัทอันดับหนึ่งในด้านการวิจัย
• บริษัทอันดับหนึ่งในด้านการประเมินราคา
• บริษัทอันดับหนึ่งในด้านการเป็นตัวแทนซื้อขายให้เช่า

South East Asia Property Awards 2013

• ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Asia Pacific Property Awards 2013

• ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย